Utkast til bålplass med skulpturar, Evenes Flystasjon, mai 2021. Skal realiserast i løpet av 2022.

 
 
http://anondversto.com/files/gimgs/th-128_Evenes01.jpg
 
 
http://anondversto.com/files/gimgs/th-128_Evenes02_v2.jpg
 
 
http://anondversto.com/files/gimgs/th-128_Evenes03_v2.jpg